Nieuw GAS-beleid goedgekeurd door gemeenteraad

(Letterlijk: tussenkomst GAS-beleid op de gemeenteraad van november 2014)

De stad heeft er een lang traject op zitten om vandaag de nieuwe Beleidsnota over de Gemeentelijke Administratieve Sancties aan de Gemeenteraad voor te leggen. Een lang traject, omdat verschillende koninklijke besluiten op zich lieten wachten, maar ook omdat er heel wat overleg heeft plaatsgevonden: overleg met het parket en andere belangrijke partners in de uitvoering van het GAS-beleid, maar ook overleg met het middenveld door middel van een Trefdag in april.

youthIn wat volgt wil ik me beperken tot het luik dat minderjarigen betreft.

Lees verder