Meer bruggen en meer centen (om kinderen uit de armoede te halen)

Astrid De Bruycker

Deze opiniebijdrage verscheen op Knack.be

bannertje met astrid de bruycker en jan cornillie

‘Met zwartepieten veranderen we niks. We hebben geen schuldigen nodig, maar oplossingen’, schrijven Jan Cornillie en Astrid De Bruyckere (SP.A) naar aanleiding van de cijfers van Kind en Gezin over de stijgende kinderarmoede.

Ook dit jaar brengt de kansarmoede-index van Kind en Gezin slecht nieuws: het risico op armoede bij 0 tot 3-jarigen stijgt verder. En dat al voor het 16de jaar op rij. Ondanks alle ronde tafels, regeerakkoorden, beleidsinitiatieven en zelfs staatshervormingen slagen we er in Vlaanderen maar niet in een fundamentele trendbreuk te creëren. Met zwartepieten veranderen we niks. We hebben geen schuldigen nodig, maar oplossingen. Nieuwe en misschien wel radicale oplossingen in de ogen van sommigen. Wij pleiten voor bruggen en centen, voor elk kind, moeder en gezin, in die volgorde.

Lees verder

Beslist: voorstellen van kinderen op de gemeenteraad

In de huidige legislatuur is de jongste persoon die in de gemeenteraad het woord heeft genomen mijn collega Camille Daman, 26 lentes jong. Daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Gent gaat immers kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om met ondersteuning van de Kindersecretaris een verzoekschrift te richten aan hun stadsbestuur.

Niet dat er nog niks gebeurde op het vlak van participatie van kinderen en jongeren. Naast de klassieke kanalen als de Jeugdraad bestaan er initiatieven als ‘Thuis in het stadhuis’, waarbij lagere schoolkinderen het stadhuis en haar werking leren kennen. Dit jaar nog werden via ‘Mayor @ your town’ 500 scholieren bevraagd over hun stad. (Het eindrapport al gelezen?)

Bij het burgerbudget, dat dit jaar voor de eerste keer een budget van ruim 1 miljoen euro verdeelde over initiatieven van burgers, konden jongeren vanaf 14 jaar mee stemmen. En we blijven als stad pleiten voor én experimenteren met stemrecht op 16.

Schermafbeelding 2017-10-27 om 22.34.22

Het nieuwe reglement voor een verzoekschrift door kinderen en jongeren bouwt verder op de rechtstreekse Lees verder

Het is zeker: vanaf januari 2017 nieuwe schoolmaaltijden

Het is eindelijk zover: vanaf januari 2017 krijgen leerlingen in het stedelijk onderwijs van Gent nieuwe schoolmaaltijden op het menu.

Samen met leerlingen en hun ouders heb ik in het verleden meermaals de gebrekkige kwaliteit van de schoolmaaltijden aangeklaagd. Als gemeenteraadslid én als mama van een dochter die elke dag warm eet op school, vind ik dit nieuwe contract een belangrijke verwezenlijking van het stadsbestuur. Het is namelijk niet eens zo evident dat er op school nog warme maaltijden worden aangeboden – kijk maar naar het Antwerpse onderwijs, waar dit niet langer het geval is. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat kinderen een lekkere en gezonde maaltijd krijgen, die geproduceerd is met respect voor mens en natuur. De stad neemt hier opnieuw een voortrekkersrol in op het vlak van duurzaam aankoopbeleid.

fullsizerender2

Dit is een belangrijke stap, maar geen eindpunt. Wat ik zeker verder zal opvolgen zijn:

  • verdere proefprojecten in het kader van ‘lunch met LEF’ (nadruk op lokaal, ecologisch en fair);
  • de rol van leerlingen en ouders bij het bepalen van het menu (cf. De smaakpanels), en de inbedding in het pedagogisch werken rond gezonde voeding en
  • de betaalbaarheid van de schoolmaaltijden: de stad past nu al sociale correcties toe voor ouders die moeilijkheden hebben met het betalen van facturen. We moeten goed opvolgen of de prijs van de nieuwe schoolmaaltijden voor meer ouders een drempel volgt.

Hieronder lees je het volledige antwoord op mijn schriftelijke vragen aan schepenen De Regge en Decruynaere.  Lees verder

Gentse kortingen ook voor kinderen van co-ouders

In Vlaanderen heeft ongeveer 1 kind op 5 gescheiden ouders. Een deel van die kinderen pendelt tussen de ene en de andere ouder, in een systeem van co-ouderschap. In dat geval kan het kind slechts op 1 van beide adressen officieel gedomicilieerd worden. Dat maakt dat kinderen in de gemeente van de andere ouder soms op administratieve drempels botsen. Het kortingstarief in het zwembad, betaalbare vakantiekampen…: zonder domicilie kunnen ze geen aanspraak maken op voordelen die de gemeente aan kinderen biedt. Dat is niet onbelangrijk, want we weten dat veel alleenstaande ouders het financieel niet makkelijk hebben.

stocksnap_uldsaubhux

Maar sedert begin van dit jaar is er een oplossing: kinderen van gescheiden ouders die bij beide ouders verblijven kunnen we voortaan Lees verder

Aparte nachtopvang voor dakloze gezinnen met kinderen

Het OCMW Gent gaat verder inzetten op het vermijden van dakloosheid bij gezinnen. Voor die gezinnen die toch nog in een acute situatie van dakloosheid terechtkomen, komt er een aparte, meer op de noden van gezinnen met kinderen afgestemde nachtopvang.

graffiti-1036875_1920

De Gentse winternachtopvang kende deze winter een gemiddelde bezetting van 85 op 105 bedden. Dit betekende dat slechts zelden mensen moesten geweigerd worden. Dit is een positieve evolutie. Het welslagen van enkele projecten om daklozen aan een woning te helpen speelt daarbij, aldus de OCMW-voorzitter, een belangrijke rol.

Nachtopvang blijft een tijdelijke noodzaak en kan nooit Lees verder

Spelen in centrum Gent

(Letterlijk) Mondelinge vraag ‘Spelen in centrum Gent’ 

In het antwoord op mijn eerdere vragen gaf de schepen al aan het spelaanbod in de binnenstad te willen versterken. Dit bijvoorbeeld door het inzetten van de Pretkamjonet, de Speelse wijken en de verplaatsbare voetbalkooi en skateramp. De schepen gaf ook aan blijvende spelprikkels in de binnenstad te willen realiseren. 

child-1407415_1920

  • Hoe evalueert u het bereik en de ervaringen van het mobiel vakantie-aanbod in het centrum? Zal dit aanbod in de vakantie(s) van 2016 navolging of uitbreiding kennen?
  • Op welke plaatsen binnen de stadsring kunnen de voetbalkooi en de skateramp (tijdelijk) een plaats krijgen? Plant u dit in 2016?
  • Werd intussen een prototype van de ‘parklet’ als tijdelijke spelprikkel ontwikkeld? Zo ja, wanneer mogen we deze in het straatbeeld verwachten?
  • Wat zijn de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheid van permanente spelprikkels in de binnenstad? Welke realisaties mogen we daarvan in 2016 verwachten?

(Letterlijk) Antwoord van schepen Decruynaere  Lees verder

Burgerinitiatief in de gemeenteraad door kinderen en jongeren

(Letterlijk) Mondelinge vraag: Burgerinitiatief door kinderen en jongeren

In alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen burgers mits het verzamelen van voldoende handtekeningen een voorstel laten agenderen op de Gemeenteraad.
Het burgerinitiatief, zoals in Gent geregeld door art. 155 ev van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad is vandaag echter niet toegankelijk voor kinderen. Concreet is het zo dat ondertekenaars minimum 16 jaar moeten zijn.

In een kindvriendelijke stad die sterk inzet op participatie van Lees verder

Betere afspraken rond auto’s in het Citadelpark tijdens Zesdaagse

Foto: Citadelpark voor Kinderen
Foto: Citadelpark voor Kinderen

De stad Gent gaat in de aanloop naar de Zesdaagse 2015 betere afspraken maken met de organisatoren omtrent autoverkeer en sluikafval in het Citadelpark. Vorig jaar bleek immers dat er tijdens de opbouw en het verloop van de Zesdaagse nog regelmatig wagens en zelfs grote vrachtwagens door het park en langs de speeltuin reden.

Zie ook De Standaard en HLN.

Lees verder

Ook kleuters moeten kansen grijpen

Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, maakt een einde aan de extra steun voor kansarme leerlingen op school. Ik lees het nieuws in het licht van de uitlatingen die Bart De Wever donderdag deed in ‘Oog in oog’ op de Nederlandse televisie en kan niet anders dan besluiten: kinderen moeten hun plan trekken. Kansen grijpen doe je voortaan van in de kleuterklas.

Even verduidelijken voor wie het spervuur aan vragen heeft gemist waaraan de Nederlandse journalist Sven Kockelmann Bart De Wever onderwierp. Kockelmann peilt onder meer naar de mening van De Wever over toenemend racisme en discriminatie als voedingsbodem voor radicalisering bij jongeren. De Wever is duidelijk in zijn antwoord: radicalisering is een individuele keuze en heeft niks te maken met sociaal-economische omstandigheden. Racisme en discriminatie bestaan wel, maar bieden geen verklaring laat staan een verantwoording voor die keuze. Tot daar zijn duiding van de individuele verantwoordelijkheid van deze jongeren.

Foto: kro
Beeld: kro

Maar De Wever gaat verder. Volmondig schaart hij zich achter Liesbeth Homans’ uitspraak “racisme is relatief”. Racisme en discriminatie worden immers, aldus De Wever, al te vaak gebruikt als excuus. Volgens De Wever is het nergens beter wonen dan bij ons en krijg je bijvoorbeeld binnen het onderwijs nergens meer mogelijkheden. Letterlijk: “Onze samenleving biedt veel kansen aan, maar die kansen moeten gegrepen worden.” In tijden waarin we collectief gebrainwasht worden dat voor het besparingsbeleid van onze rechtse regeringen geen alternatief bestaat, getuigt dit alvast van een glasheldere ideologie. De individuele verantwoordelijkheid gaat boven alles. Loopt het mis, dan heb je dat aan jezelf te danken. Wij, de samenleving, zitten er voor niks tussen.

De Wever maakt hier wel erg handig gebruik van het extreem fenomeen van Belgische jongeren die zich in Syrië aan gruwelijke misdaden schuldig gaan maken, om zijn maatschappijvisie aan de man te brengen. Maar zo luid als zijn verontwaardiging klinkt over die 70 Antwerpse Syriëstrijders, zo stil blijft het over de meer dan 50.000 Antwerpenaren die in armoede leven. Geen woord over het kwart van de Antwerpse baby’s die vandaag in arme gezinnen worden geboren en zo al van in de wieg met ongelijke kansen aan de start staan.

Enter de laatste nieuwe maatregel van de Vlaamse regering: geen extra financiële steun meer voor scholen die veel kansarme kinderen onder hun leerlingen tellen. Een onbegrijpelijke maatregel wanneer je weet welk inhaalmanoeuvre er eigenlijk nodig is. Kinderen met een laagopgeleide moeder hebben nu al 5 keer meer kans dan kinderen van hooggeschoolde ouders om vertraging op te lopen in het eerste leerjaar. Ze hebben tot 10 keer meer kans om te worden doorverwezen naar het buitengewoon lager onderwijs. En ze verlaten het secundair onderwijs 10 maal zo vaak zonder diploma of getuigschrift.

Scholen worstelen vandaag al om kwetsbare kinderen gelijke kansen op een geslaagde onderwijscarrière te bieden. De beperkte extra middelen die ze voor deze doelgroep krijgen zijn nu al ontoereikend om het aanbod te diversifiëren, om extra zorg en begeleiding te geven aan kinderen die het nodig hebben, om tijd en middelen te investeren in betere contacten met ouders.

Aan deze kinderen, aan hun ouders en leerkrachten zeggen de Vlaamse regering en Bart De Wever in koor: eigen schuld, dikke bult. Ze sluiten de ogen voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor al dat verspild talent. In plaats van de structurele oorzaken van ongelijkheid te lijf te gaan, nemen ze maatregelen waarvan we nu al weten dat ze de situatie nog schrijnender zullen maken. De verschillende onderwijskoepels lieten al weten niet akkoord te gaan met de aangekondigde maatregel. Hopelijk heeft de regering oren naar hun argumenten en komt ze op haar beslissing terug.

En als ik de Vlaamse regering en bij uitbreiding ook de federale regering en haar schaduwpremier Bart De Wever in tussentijd dan toch al iets mag vragen, dan is het dit: komt u ons alstublieft niet vertellen dat er geen alternatief bestaat. Heeft u alstublieft de moed om uit te komen voor uw ideologische keuzes. Want resoluut kiezen voor besparen op kinderen die nu al veel te vroeg van ons onderwijs moeten afhaken is precies dat: een ideologische keuze waarvoor weldegelijk een alternatief bestaat.

Lees deze opinie ook op Knack.be.