Minder beton, meer groen

Bijna één inwoner op de vijf in de buurt van het Miljoenenkwartier is jonger dan achttien en toch is er nauwelijks groen om te spelen. Dat komt omdat het Paul de Smet de Naeyerpark historisch beschermd is, en er dus geen speelterreinen aangelegd konden worden. Maar daar komt binnenkort verandering in dankzij een bijkomende parkzone.

We streven er naar om in totaal 1500 m² verharding uit te breken. In de plaats krijgen we één groot park van 3,75 hectare. Dat is bijna acht voetbalvelden groot. Zo geven we ook extra ruimte aan kinderen en jongeren om te spelen. In de bijkomende parkzone wordt plaats gemaakt voor een nieuw speelterrein. De inrichting van het park zal in samenspraak met de buurtbewoners gebeuren.

We willen de omgeving ook fietsvriendelijk inrichten met een veilige doorsteek naar het station en het stadscentrum. Ook naar de Klim-scholengroep in de Sint-Pieters­aalststraat wordt het makkelijker fietsen.

Meer info over de plannen kan je lezen op https://persruimte.stad.gent/170724-stad-gent-start-twee-proeftuinen-voor-ontharding

Nieuw buur(t)huis Watersportbaan: een plek waar buren samenkomen

Tegen eind 2021 komt er aan de Watersportbaan een nieuw wijkhuis. Daarmee willen we een ontmoetingsplaats creëren voor de bewoners van de dertien woontorens en 1.500 sociale woningen in de omgeving.

De omgeving van de Watersportbaan heeft maar weinig sociale en economische voorzieningen. Binnenkort start wel de bouw van het nieuwe wijkgezondheidscentrum en daar wilden we dit wijkhuis aan koppelen. Het worden twee aparte gebouwen op dezelfde site aan de Neermeerskaai, waar vroeger de Kring gevestigd was.

Het wijkhuis moet de sociale cohesie bevorderen en eenzaamheid bij de bewoners van de torens tegengaan. Hoe het gebouw er zal uitzien, moet nog worden beslist en de invulling wordt deels overgelaten aan de buurt. Maar zaken als een moestuin, upcycling, klusjesdiensten zijn er allemaal mogelijk.

Eedaflegging

Vorige week legde ik de eed af als schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen en enorm enthousiast om mee te bouwen aan de toekomst van onze mooie stad. Samen met alle Gentenaars.

Mijn hart ligt op die plaatsen waar mensen ongeacht hun achtergrond samenwerken aan sterke dienstverlening, aan een warme stad, aan groene en gezonde buurten. Daaraan wil ik de komende jaren werken. Kritisch, maar positief. Altijd op zoek naar wat werkt.

Dank voor jullie vertrouwen, ik zal er alles aan doen om het waard te zijn.

1 op 3 van de Gentse kiezers gaf het vertrouwen aan sp.a-Groen om verder zorg te dragen voor deze stad. Ons programma kreeg de meeste steun, onze lijst blijft veruit de grootste. Dat betekent voor mij dat onze sociale, duurzame plannen de toon en richting van het bestuursakkoord moeten aangeven. Ons project is één en ondeelbaar.

dankjewel Gent

Binnen het kartel veranderen de verhoudingen wel drastisch. Ik voel geen afgunst ten aanzien van linkse collega’s die massaal het vertrouwen van de kiezer krijgen. Ik kan de groene verkozenen enkel oprecht feliciteren met hun resultaat.
Maar mijn rood hart bloedt.
Dat veelbelovende jonge en minder jonge kandidaten met het hart op de juiste plaats en soms tot meer dan 2000 voorkeursstemmen geen rol kunnen opnemen als vertegenwoordiger van de Gentenaars, doet pijn. Dat Rudy Coddens, in wie ik geloof als integer en inhoudelijk sterk politicus, onze stad niet zal leiden, doet pijn.

Ik laat de verslagenheid die ik eerst voelde nu plaats ruimen voor een nieuw soort strijdbaarheid. Met een goed gedoseerde combinatie van introspectie en daadkracht zullen we onze partij vernieuwen en blijven bouwen aan die warme, duurzame stad.

En dan is er nog mijn persoonlijk resultaat. 3.959 voorkeursstemmen. Dat had ik nooit durven dromen. Ik ben er zoveel mensen oneindig dankbaar voor. Mijn collega’s in de partij die mij naar de kop van het peloton lieten rijden, alle mensen met wie ik van gedachten mocht wisselen om mijn boodschap in deze campagne scherp te krijgen. De bussers, de plakkers, de doeners en de denkers, de vele mensen die met overtuiging mijn affiche aan hun raam lieten prijken. De medekandidaten die het beste van zichzelf gaven. De onmisbare vrienden die er van dag 1 bij waren en die mij niet alleen met hun knowhow en inzet, maar vooral ook met zoveel liefde omringden.

Dank voor jullie vertrouwen. Ik zal er alles aan doen om het waard te zijn.

Astrid wil meer

Astrid wil meer centen voor wonen

astridenemilie

 Terwijl deze week volop het debat over sociaal wonen woedde, organiseerden Emilie Peeters en ik de ‘Week van het wonen’. We interviewden elke dag een expert of ervaringsdeskundige over wonen in Gent. Over hoe zij het verschil maken, over wat er werkt, welke heilige huisjes ze willen zien verdwijnen en ook: hun verborgen Gentse parel.
 Een vaststelling: the next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde, liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.

  • Op maandag 1 oktober gingen we in gesprek met Bert Van den Broele van Het Pandschap. Met hun collectieve renovaties zorgen ze voor meer kwaliteitsvolle woningen, die kwetsbare Gentenaars kunnen huren via het Sociaal Verhuurkantoor. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op dinsdag 2 oktober praatten we met Nesrin Dinc, een jonge Gentse vrouw, die haar ervaringen in de zoektocht naar een betaalbare woning in onze stad met ons wil delen. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Met Pascal Debruyne, voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent en als vrijwilliger actief met dakloze gezinnen, gingen we op woensdag 3 oktober in gesprek over gezinnen in precaire omstandigheden. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op donderdag 4 oktober praten we met Karel Lootens, sociaal ondernemer en initiatiefnemer van wooncoop, een wooncoöperatie die onder het motto ‘huren bij jezelf’ goed wonen betaalbaar wil maken voor een breed publiek. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op vrijdag 5 oktober mochten we op de koffie met Veerle Vyncke. Zij vertelt ons over haar ervaringen als ‘goede buur’ in het woonproject Convent 22. Dat biedt een plek aan 8 mensen met autismespectrumstoornis om zelfstandig te wonen in een aangepast kader. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op zaterdag 6 oktober gingen we live met Trui Maes, die vanuit Samenlevingsopbouw Gent het project Dampoort Knapt Op opvolgde. Ook Els Gusse, zelf bewoner van een van de woningen die binnen het project werden gerenoveerd, schoof mee aan tafel. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Tot slot blikt ik  Emilie terug op de zes interviews en gaven we duiding bij wat ons het meest is bijgebleven en hoe we er als politici mee aan de slag willen.
    The next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.” Je kan het interview hier herbekijken.

 

 

Astrid wil meer… Kinderkuren

Goede, betaalbare opvang op school en makkelijk toegankelijke sportieve of culturele activiteiten voor schoolkinderen: een grote uitdaging waarop heel wat steden en gemeenten een antwoord zoeken. Zo ook in Leuven. Daar bedachten ze ‘Kinderkuren’. Kijk even mee hoe het er daar aan toe gaat.

▶️Lees meer over de Gentse situatie op mijn website: https://bit.ly/2phk8Ra
▶️Lees meer over de plannen van sp.a-Groen voor kwaliteitsvolle opvang en een sterk en bruikbaar vrijetijdsaanbod na school op www.gentiswatwedelen.gent
😘Dikke merci aan Bieke Verlinden om midden in haar campagne toch even tijd te maken voor een bezoekje uit Gent!

#astridwilmeer 🙋🏼
#eenhartvoorgezinnen❤️
#gentiswatwedelen ❤️

Astrid wil meer … Zwerfgoed

Wat een prachtig initiatief: vzw Zwerfgoed in Mariakerke. Als time-outproject geven ze jongeren die op school of in de instelling even geen toekomst meer zien, terug een perspectief. Met de buurthoeve, de serre en binnenkort ook een samenwerking met woonzorgcentrum Zuiderlicht betrekken ze de buurt nauw bij hun werk.

Onderwijs moet voor alle jongeren een hefboom zijn. Maar ook in Gent loopt het daarmee nog te vaak mis. Nog te veel jongeren verlaten de school zonder diploma. Met sp.a-Groen willen we meer inzetten op time-outprojecten waar jongeren op hun tempo weer werken aan die toekomst. Lees er meer over op www.gentiswatwedelen.gent

#astridwilmeer🙋🏼‍♀️
#iedertotzijnrecht
#gentiswatwedelen

Astrid wil meer …. Oogstgoed

Gezonde, verse voeding. Weinigen zijn ertegen, maar velen vragen zich af: wat kan een lokaal beleid daar nu in betekenen? Heel wat, als je het mij vraagt. Om maar twee voorbeelden te noemen: in de voorbije jaren maakten we de schoolmaaltijden in de Gentse stedelijke scholen duurzamer en gezonder. We rolden ook het project ‘Foodsavers’ uit: een sociaal tewerkstellingsproject waarmee in 2017 maar liefst 300 ton voedseloverschotten werden herverdeeld.

Dat zijn stuk voor stuk initiatieven die passen binnen onze lokale voedselstrategie. Ze dragen bij tot onze klimaatambities en tot een betere toegang tot gezond en vers voedsel, ook voor mensen die het niet breed hebben. Dat lokale, duurzame voeding bovendien voor nabijheid tussen mensen zorgt, bewijst Oogstgoed, de Gentbrugse CSA-boerderij die ik zondag bezocht. CS-wat? Bekijk het filmpje hieronder en laat je verrassen!

Meer weten over hoe we met sp.a en Groen op een groene en gezonde stad willen inzetten? Lees er alles over op: www.gentiswatwedelen.gent.

Ideeën, opmerkingen…? Laat maar horen in de reacties!

#astridwilmeer
#groenengezond
#gentiswatwedelen 

%d bloggers liken dit: