Astrid wil meer

Astrid wil meer centen voor wonen

astridenemilie

 Terwijl deze week volop het debat over sociaal wonen woedde, organiseerden Emilie Peeters en ik de ‘Week van het wonen’. We interviewden elke dag een expert of ervaringsdeskundige over wonen in Gent. Over hoe zij het verschil maken, over wat er werkt, welke heilige huisjes ze willen zien verdwijnen en ook: hun verborgen Gentse parel.
 Een vaststelling: the next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde, liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.

 • Op maandag 1 oktober gingen we in gesprek met Bert Van den Broele van Het Pandschap. Met hun collectieve renovaties zorgen ze voor meer kwaliteitsvolle woningen, die kwetsbare Gentenaars kunnen huren via het Sociaal Verhuurkantoor. Je kan het interview hier herbekijken.
 • Op dinsdag 2 oktober praatten we met Nesrin Dinc, een jonge Gentse vrouw, die haar ervaringen in de zoektocht naar een betaalbare woning in onze stad met ons wil delen. Je kan het interview hier herbekijken.
 • Met Pascal Debruyne, voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent en als vrijwilliger actief met dakloze gezinnen, gingen we op woensdag 3 oktober in gesprek over gezinnen in precaire omstandigheden. Je kan het interview hier herbekijken.
 • Op donderdag 4 oktober praten we met Karel Lootens, sociaal ondernemer en initiatiefnemer van wooncoop, een wooncoöperatie die onder het motto ‘huren bij jezelf’ goed wonen betaalbaar wil maken voor een breed publiek. Je kan het interview hier herbekijken.
 • Op vrijdag 5 oktober mochten we op de koffie met Veerle Vyncke. Zij vertelt ons over haar ervaringen als ‘goede buur’ in het woonproject Convent 22. Dat biedt een plek aan 8 mensen met autismespectrumstoornis om zelfstandig te wonen in een aangepast kader. Je kan het interview hier herbekijken.
 • Op zaterdag 6 oktober gingen we live met Trui Maes, die vanuit Samenlevingsopbouw Gent het project Dampoort Knapt Op opvolgde. Ook Els Gusse, zelf bewoner van een van de woningen die binnen het project werden gerenoveerd, schoof mee aan tafel. Je kan het interview hier herbekijken.
 • Tot slot blikt ik  Emilie terug op de zes interviews en gaven we duiding bij wat ons het meest is bijgebleven en hoe we er als politici mee aan de slag willen.
  The next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.” Je kan het interview hier herbekijken.

 

 

Astrid wil meer… Kinderkuren

Goede, betaalbare opvang op school en makkelijk toegankelijke sportieve of culturele activiteiten voor schoolkinderen: een grote uitdaging waarop heel wat steden en gemeenten een antwoord zoeken. Zo ook in Leuven. Daar bedachten ze ‘Kinderkuren’. Kijk even mee hoe het er daar aan toe gaat.

▶️Lees meer over de Gentse situatie op mijn website: https://bit.ly/2phk8Ra
▶️Lees meer over de plannen van sp.a-Groen voor kwaliteitsvolle opvang en een sterk en bruikbaar vrijetijdsaanbod na school op www.gentiswatwedelen.gent
😘Dikke merci aan Bieke Verlinden om midden in haar campagne toch even tijd te maken voor een bezoekje uit Gent!

#astridwilmeer 🙋🏼
#eenhartvoorgezinnen❤️
#gentiswatwedelen ❤️

Astrid wil meer … Zwerfgoed

Wat een prachtig initiatief: vzw Zwerfgoed in Mariakerke. Als time-outproject geven ze jongeren die op school of in de instelling even geen toekomst meer zien, terug een perspectief. Met de buurthoeve, de serre en binnenkort ook een samenwerking met woonzorgcentrum Zuiderlicht betrekken ze de buurt nauw bij hun werk.

Onderwijs moet voor alle jongeren een hefboom zijn. Maar ook in Gent loopt het daarmee nog te vaak mis. Nog te veel jongeren verlaten de school zonder diploma. Met sp.a-Groen willen we meer inzetten op time-outprojecten waar jongeren op hun tempo weer werken aan die toekomst. Lees er meer over op www.gentiswatwedelen.gent

#astridwilmeer🙋🏼‍♀️
#iedertotzijnrecht
#gentiswatwedelen

Astrid wil meer …. Oogstgoed

Gezonde, verse voeding. Weinigen zijn ertegen, maar velen vragen zich af: wat kan een lokaal beleid daar nu in betekenen? Heel wat, als je het mij vraagt. Om maar twee voorbeelden te noemen: in de voorbije jaren maakten we de schoolmaaltijden in de Gentse stedelijke scholen duurzamer en gezonder. We rolden ook het project ‘Foodsavers’ uit: een sociaal tewerkstellingsproject waarmee in 2017 maar liefst 300 ton voedseloverschotten werden herverdeeld.

Dat zijn stuk voor stuk initiatieven die passen binnen onze lokale voedselstrategie. Ze dragen bij tot onze klimaatambities en tot een betere toegang tot gezond en vers voedsel, ook voor mensen die het niet breed hebben. Dat lokale, duurzame voeding bovendien voor nabijheid tussen mensen zorgt, bewijst Oogstgoed, de Gentbrugse CSA-boerderij die ik zondag bezocht. CS-wat? Bekijk het filmpje hieronder en laat je verrassen!

Meer weten over hoe we met sp.a en Groen op een groene en gezonde stad willen inzetten? Lees er alles over op: www.gentiswatwedelen.gent.

Ideeën, opmerkingen…? Laat maar horen in de reacties!

#astridwilmeer
#groenengezond
#gentiswatwedelen 

Meer kinderen… in een fijne en veilige opvang

Vorige week stelde ik tijdens de commissie Onderwijs een mondelinge vraag over de organisatie van buitenschoolse opvang en vrije tijd in Gent. Er staan immers als enkele jaren belangrijke evoluties in de sector en in de Vlaamse regelgeving op til. Een conceptnota voor een nieuw Vlaams decreet ligt er al sedert 2015, maar verder blijft het erg stil. Het nieuwe decreet zou het aanbod van alle actoren die zich bezighouden met de opvang en de vrije tijd van kinderen vanaf 2,5 jaar dichter bij elkaar moeten brengen. Denk aan opvang op school, maar even goed het aanbod van sportclubs of een muziekacademie. Een belangrijke regierol ligt daarbij weggelegd voor het lokaal bestuur.

kinderen9_zonder_doorzichtige_laag

Waarom is dit belangrijk voor Gent?

 • Omdat de vraag heel groot is, getuige dit onderzoek dat de Stad Gent liet voeren bij 1.200 Gentse ouders, sleutelfiguren en kinderen.
 • Omdat het aanbod te beperkt en te versnipperd is. In 2016 waren er voor 25.607 kinderen tussen 3 en 12 jaar slechts 1.350 erkende plaatsen buitenschoolse kinderopvang. In de ene school is de opvang georganiseerd door gediplomeerde kinderverzorgers, in de andere houdt 1 persoon hoogstens toezicht op een speelplaats met 50 tot wel 100 kinderen tussen 2,5 en 12. Dat is geen verwijt naar de scholen, laat staan naar de personen die, vaak met heel veel toewijding, voor dat toezicht zorgen. Maar het is zelfs met de beste bedoelingen onmogelijk om zo een kwaliteitsvolle opvang te garanderen.
 • Omdat de financiering vanuit Vlaanderen structureel tekortschiet en er voorlopig geen enkel signaal is dat dit zal rechtgetrokken worden. Van de 1.350 hierboven vermelde plaatsen zijn er een luttele 131 plaatsen gesubsidieerd door Vlaanderen.

playground-691129_1280Ik heb heel veel waardering voor de inspanningen die de stad, de scholen van alle netten en de organisaties in de vrije tijd de voorbije jaren deden om met hun aanbod tegemoet te komen aan de stijgende vraag van ouders en kinderen. Vele voorbeelden hiervan lees je hieronder in het antwoord van schepen Decruynaere. De stad kaartte dit thema ook meermaals aan bij de Vlaamse regering, en terecht. De grootste inspanning moet immers nog komen en zal een gedeelde inspanningen moeten zijn van de Vlaamse overheid, de lokale overheid en alle partners op het terrein. Zeker indien we een aanbod willen dat voor alle kinderen toegankelijk is, ook voor zij die opgroeien in een gezin met minder financiële slagkracht. Opvang en vrije tijd zijn er immers niet alleen opdat ouders zouden kunnen werken, maar ook omdat ze bijdragen tot de ontwikkeling van al onze kinderen en jongeren.

Schermafbeelding 2018-09-17 om 08.58.41
Het Nieuwsblad, 15/9/18

Meer weten?

 • Hier vind je het hoofdstuk over onderwijs uit het verkiezingsprogramma van sp.a en Groen voor Gent.
 • Onder dit bericht lees je de volledige tekst van mijn vraag en het antwoord van de schepen.
 • Hier lees je het artikel dat het Nieuwsblad schreef over dit onderwerp.

 

(Letterlijk) Mondelinge vraag van raadslid Astrid De Bruycker: Opvang en vrije tijd van kinderen

In maart van dit jaar werden de resultaten van het onderzoek ‘opvang en vrije tijd op maat van kinderen en ouders in Gent’ voorgesteld. Een bijzonder boeiend onderzoek waarin de Stad Gent meer dan Lees verder

Astrid wil meer … samenlevingsopbouw

Het is niet makkelijk om boeiende gesprekken van 2,5 uur samen te vatten in 1 minuut, maar met dit filmpje waag ik toch een poging. Samen met collega Didier Moray ging ik op bezoek bij Samenlevingsopbouw Gent voor een gesprek over hun werking en de uitdagingen die zij zien voor kwetsbare groepen in Gent. We gingen op wandel door Nieuw Gent en hadden het over basiswerk in kwetsbare buurten, de gevolgen van de afbouw van bedden in de psychiatrie, de staat van sociale huisvesting in Gent, de samenwerking tussen partners in de wijken, de rol van de stad.

Het zijn noden die duidelijk weerspiegelen in het verkiezingsprogramma van sp.a-Groen, waar we onder meer kiezen voor meer basiswerkers om de sociale grondrechten van Gentenaars te realiseren en een verdriedubbeling van het budget voor wonen in Gent. Lees er alles over op: www.gentiswatwedelen.gent.

Ideeën, opmerkingen…? Laat maar horen in de reacties! ⬇️

#astridwilmeer 🙋🏼‍♀️
#iedertotzijnrecht👊🏻
#gentiswatwedelen♥️🍀

Astrid en Rudy willen meer groene blaadjes

In de komende weken krijgen enkele duizenden Gentenaars met een geveltuin of groen op de vensterbank een kaartje in de bus. Daarmee bedanken Rudy Coddens en Astrid De Bruycker hen om van Gent een nog groenere stad te maken.

Schermafbeelding 2018-09-11 om 11.47.11

Rudy Coddens, schepen bevoegd voor Groen en lijsttrekker sp.a-Groen: “De voorbije jaren hebben we met het bestuur hard ingezet op meer groen in de stad: van de groenpolen als de Gentbrugse Meersen tot kleinere wijkparken zoals het Bloemekenspark.” In totaal werd het equivalent van maar liefst 475 voetbalvelden aan nieuw openbaar groen aangelegd of ingericht. Maar ook de inspanningen van de Gentenenaars zelf verdienen een bloemetje: meer dan 1000 bewoners legden Lees verder

Astrid wil meer … De Sloep

“Na 2 jaar in België werd ik erkend als vluchteling. Bij De Sloep voelde ik me voor het eerst ook erkend als mens.”

Deze quote tekende ik maanden geleden op uit de mond van een jonge mama uit Gaza die me haar verhaal vertelde. Ze vertelde over de droom die ze voor zichzelf had (studeren!) en hoe die er haar toe aanzette om alleen naar Europa te vluchten. Zwanger van haar eerste kindje kwam ze bij De Sloep terecht. Lees verder

%d bloggers liken dit: