Minder beton, meer groen

Bijna één inwoner op de vijf in de buurt van het Miljoenenkwartier is jonger dan achttien en toch is er nauwelijks groen om te spelen. Dat komt omdat het Paul de Smet de Naeyerpark historisch beschermd is, en er dus geen speelterreinen aangelegd konden worden. Maar daar komt binnenkort verandering in dankzij een bijkomende parkzone.

We streven er naar om in totaal 1500 m² verharding uit te breken. In de plaats krijgen we één groot park van 3,75 hectare. Dat is bijna acht voetbalvelden groot. Zo geven we ook extra ruimte aan kinderen en jongeren om te spelen. In de bijkomende parkzone wordt plaats gemaakt voor een nieuw speelterrein. De inrichting van het park zal in samenspraak met de buurtbewoners gebeuren.

We willen de omgeving ook fietsvriendelijk inrichten met een veilige doorsteek naar het station en het stadscentrum. Ook naar de Klim-scholengroep in de Sint-Pieters­aalststraat wordt het makkelijker fietsen.

Meer info over de plannen kan je lezen op https://persruimte.stad.gent/170724-stad-gent-start-twee-proeftuinen-voor-ontharding

Nieuw buur(t)huis Watersportbaan: een plek waar buren samenkomen

Tegen eind 2021 komt er aan de Watersportbaan een nieuw wijkhuis. Daarmee willen we een ontmoetingsplaats creëren voor de bewoners van de dertien woontorens en 1.500 sociale woningen in de omgeving.

De omgeving van de Watersportbaan heeft maar weinig sociale en economische voorzieningen. Binnenkort start wel de bouw van het nieuwe wijkgezondheidscentrum en daar wilden we dit wijkhuis aan koppelen. Het worden twee aparte gebouwen op dezelfde site aan de Neermeerskaai, waar vroeger de Kring gevestigd was.

Het wijkhuis moet de sociale cohesie bevorderen en eenzaamheid bij de bewoners van de torens tegengaan. Hoe het gebouw er zal uitzien, moet nog worden beslist en de invulling wordt deels overgelaten aan de buurt. Maar zaken als een moestuin, upcycling, klusjesdiensten zijn er allemaal mogelijk.

Astrid wil meer

Astrid wil meer centen voor wonen

astridenemilie

 Terwijl deze week volop het debat over sociaal wonen woedde, organiseerden Emilie Peeters en ik de ‘Week van het wonen’. We interviewden elke dag een expert of ervaringsdeskundige over wonen in Gent. Over hoe zij het verschil maken, over wat er werkt, welke heilige huisjes ze willen zien verdwijnen en ook: hun verborgen Gentse parel.
 Een vaststelling: the next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde, liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.

  • Op maandag 1 oktober gingen we in gesprek met Bert Van den Broele van Het Pandschap. Met hun collectieve renovaties zorgen ze voor meer kwaliteitsvolle woningen, die kwetsbare Gentenaars kunnen huren via het Sociaal Verhuurkantoor. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op dinsdag 2 oktober praatten we met Nesrin Dinc, een jonge Gentse vrouw, die haar ervaringen in de zoektocht naar een betaalbare woning in onze stad met ons wil delen. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Met Pascal Debruyne, voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent en als vrijwilliger actief met dakloze gezinnen, gingen we op woensdag 3 oktober in gesprek over gezinnen in precaire omstandigheden. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op donderdag 4 oktober praten we met Karel Lootens, sociaal ondernemer en initiatiefnemer van wooncoop, een wooncoöperatie die onder het motto ‘huren bij jezelf’ goed wonen betaalbaar wil maken voor een breed publiek. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op vrijdag 5 oktober mochten we op de koffie met Veerle Vyncke. Zij vertelt ons over haar ervaringen als ‘goede buur’ in het woonproject Convent 22. Dat biedt een plek aan 8 mensen met autismespectrumstoornis om zelfstandig te wonen in een aangepast kader. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Op zaterdag 6 oktober gingen we live met Trui Maes, die vanuit Samenlevingsopbouw Gent het project Dampoort Knapt Op opvolgde. Ook Els Gusse, zelf bewoner van een van de woningen die binnen het project werden gerenoveerd, schoof mee aan tafel. Je kan het interview hier herbekijken.
  • Tot slot blikt ik  Emilie terug op de zes interviews en gaven we duiding bij wat ons het meest is bijgebleven en hoe we er als politici mee aan de slag willen.
    The next big thing will be a lot of small things. Tussen sociaal wonen aan de ene en de private markt aan de andere zijde van het continuüm liggen experimentele, maar succesvolle praktijken die het verschil kunnen maken voor wie uit de boot valt.” Je kan het interview hier herbekijken.

 

 

Astrid wil meer… Kinderkuren

Goede, betaalbare opvang op school en makkelijk toegankelijke sportieve of culturele activiteiten voor schoolkinderen: een grote uitdaging waarop heel wat steden en gemeenten een antwoord zoeken. Zo ook in Leuven. Daar bedachten ze ‘Kinderkuren’. Kijk even mee hoe het er daar aan toe gaat.

▶️Lees meer over de Gentse situatie op mijn website: https://bit.ly/2phk8Ra
▶️Lees meer over de plannen van sp.a-Groen voor kwaliteitsvolle opvang en een sterk en bruikbaar vrijetijdsaanbod na school op www.gentiswatwedelen.gent
😘Dikke merci aan Bieke Verlinden om midden in haar campagne toch even tijd te maken voor een bezoekje uit Gent!

#astridwilmeer 🙋🏼
#eenhartvoorgezinnen❤️
#gentiswatwedelen ❤️

Astrid wil meer … Zwerfgoed

Wat een prachtig initiatief: vzw Zwerfgoed in Mariakerke. Als time-outproject geven ze jongeren die op school of in de instelling even geen toekomst meer zien, terug een perspectief. Met de buurthoeve, de serre en binnenkort ook een samenwerking met woonzorgcentrum Zuiderlicht betrekken ze de buurt nauw bij hun werk.

Onderwijs moet voor alle jongeren een hefboom zijn. Maar ook in Gent loopt het daarmee nog te vaak mis. Nog te veel jongeren verlaten de school zonder diploma. Met sp.a-Groen willen we meer inzetten op time-outprojecten waar jongeren op hun tempo weer werken aan die toekomst. Lees er meer over op www.gentiswatwedelen.gent

#astridwilmeer🙋🏼‍♀️
#iedertotzijnrecht
#gentiswatwedelen

Astrid en Rudy willen meer groene blaadjes

In de komende weken krijgen enkele duizenden Gentenaars met een geveltuin of groen op de vensterbank een kaartje in de bus. Daarmee bedanken Rudy Coddens en Astrid De Bruycker hen om van Gent een nog groenere stad te maken.

Schermafbeelding 2018-09-11 om 11.47.11

Rudy Coddens, schepen bevoegd voor Groen en lijsttrekker sp.a-Groen: “De voorbije jaren hebben we met het bestuur hard ingezet op meer groen in de stad: van de groenpolen als de Gentbrugse Meersen tot kleinere wijkparken zoals het Bloemekenspark.” In totaal werd het equivalent van maar liefst 475 voetbalvelden aan nieuw openbaar groen aangelegd of ingericht. Maar ook de inspanningen van de Gentenenaars zelf verdienen een bloemetje: meer dan 1000 bewoners legden Lees verder

Gentse Gemeenteraad: Astrid wil meer kijkers

Van bij het begin van deze legislatuur heb ik er als gemeenteraadslid voor geijverd dat de stad actiever zou communiceren over de werking van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door via sociale media te berichten over wat op de agenda staat, maar even goed door live video streaming.

In maart van dot jaar startte de stad Gent met het live video streamen van de gemeenteraad. Ik vroeg de burgemeester naar de eerste kijkcijfers. In totaal kreeg de gemeenteraad al 1.049 live kijkers die gemiddeld tussen de 23 en de 45 minuten bleven kijken. Voor een testfase vind ik deze cijfers Lees verder

Sp.a Gent op bezoek bij OpStap

In de schoot van de Dienst outreachend werk van de Stad Gent is sedert februari 2015 OpStap actief. OpStap richt zich tot kwetsbare (ex-)druggebruikers. Het doel? Hun maatschappelijke participatie verhogen en sociaal isolement doorbreken. Een delegatie van sp.a Gent mocht op een koude zaterdagochtend op de koffie bij coördinator Gert Ongenaet.

Het doorbreken van sociaal isolement begint bij een veilige plek voor ontmoeting. Dat onderkomen vond OpStap enkele maanden geleden in een pand midden in het Baudelopark. Je wandelt hier geen kille vergaderzaal binnen, maar een living, kerstboom incluis. Geen posters over spuitenruil aan de muur, wel een kalender van de Buffalo’s. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, zijn de basisregels beperkt: je bent welkom als je aanspreekbaar bent voor de medewerkers en de medebezoekers. Agressie en gebruik van alcohol of drugs zijn uit den boze.

OpStap heeft nauwe contacten met andere hulpverleners in het Gentse: het brugteam van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), het Medisch-Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers (MSOC), het OCMW. Maar doorverwijziging naar hulpverlening is niet de hoofddoelstelling van OpStap, maatschappelijke participatie van druggebruikers is dat wel. Bezoekers van OpStap krijgen wekelijks een sms met het programma van die week. Ze kunnen gewoon eens langskomen, meedoen met sportieve of culturele uitstappen, maar ook workshops volgen en zich engageren voor vrijwilligerswerk. Die diversiteit in het aanbod is belangrijk. Elke bezoeker moet kunnen deelnemen op zijn eigen tempo.

Het systeem van vrijwilligerswerk is er voor de bezoekers die een maatschappelijk zinvolle activiteit zoeken of een eerste stap naar betaald werk willen zetten. Bezoekers kunnen zich wekelijks inschrijven om onder begeleiding en tegen een vrijwilligersvergoeding de lokalen te poetsen, mee te gaan op spuitenpatrouille of te werken op de kinderboerderij. Vrijwilligers moeten uiteraard nuchter zijn. De begeleiders zien streng toe op gebruik van alcohol of drugs. Momenteel zijn zo 28 (ex-)druggebruikers wekelijks aan het werk. En er zijn telkens meer gegadigden dan werkplaatsen.

In totaal bereikte OpStap tot nu toe zo’n 140 ‘gasten’, zoals Gert en zijn collega’s de bezoekers noemen. Schepen van Welzijn Resul Tapmaz had na de begrotingsbesprekingen van dit najaar goed nieuw voor de Dienst outreachend werk: er komen drie buurtstewards en twee straathoekwerkers bij. Ook OpStap mag een bijkomende medewerker aanwerven. Het mag duidelijk zijn dat het Gentse bestuur gelooft in laagdrempelig werken met en voor de kwetsbaarsten in onze stad.

Lees dit artikel ook op de website van sp.a Gent.