2RUN: sporten en tegelijk Nederlands leren

Als schepen van Welzijn en voorzitter van het lokale inburgeringsagentschap IN-Gent vzw, heb ik op zaterdag 24 september 2022 het nieuwe buddyproject ‘2RUN’ voorgesteld. Ik deed dat, niet toevallig, in natuurgebied de Gentbrugse Meersen. 2RUN is een project waarbij anderstalige nieuwkomers samen met Gentenaars door de stad joggen en zo Nederlands leren. Het is een gezonde, ontspannende en uitdagende manier om elkaar, de stad en onze parken en natuur te leren kennen. Al 12 duo’s doen mee.

Het nieuwe project is een samenwerking tussen IN-Gent en sportorganisator Sportaround, die begeleiders/-sters mee stuurt. Het draait zo goed als uitsluitend op vrijwilligers en krijgt daarvoor subsidies van de Stad Gent. Een duo bestaat telkens uit een anderstalige nieuwe Gentenaar en een sportieve andere inwoner. Vijf maanden lang gaan ze regelmatig samen joggen.

Taal leren én trainen voor halve marathon

IN-Gent heeft ook Boudewijn Van Autreve gevraagd om mee te doen. Die is geen onbekende in Gent: hij is bezig aan de vreemde recordpoging om in elke straat van onze stad gelopen te hebben. Hij zit al aan 85 procent… en neemt nu ook Arfah Durahman uit Indonesië mee op zijn looptochten. Arfah is intussen drie jaar in België en volgt nog steeds cursussen Nederlands bij IN-Gent. De allereerste keer was het wel wennen maar nu gaat zowel het lopen als het Nederlands al beter. We trainen nu zelfs al voor een halve marathon – aan een rustig tempo weliswaar, zodat we over van alles kunnen blijven praten. Boudewijn neemt me mee door heel de stad en vertelt me er veel over, het is bijna een soort lopende privégids.

10 jaar buddy’s in Gent

IN-Gent zet al 10 jaar buddyprojecten op in Gent. We merkten dat buddyprojecten vaker succes hadden als het duo ook een gemeenschappelijke hobby had. Vooral lopen kwam vaak naar voor. We hebben ondertussen al talloze buddyprojecten. We hebben pionierswerk gedaan in Gent. Nu zoekt ook Vlaams minister van Samenleven Bart Somers 10.000 buddy’s voor nieuwkomers…

Alles over integratie en inburgering in Gent op www.in-gent.be

25 JAAR DE SPOREN, SAMEN MENSEN OVER DREMPELS HELPEN

Op vrijdag 23 september 2022 vierde Compagnie De Sporen haar 25ste verjaardag. De Sporen, gevestigd in een oude school in de Maïsstraat (Bloemekeswijk), is een centrum voor arbeidsmatige activiteiten, arbeidscoaching en loopbaanbegeleiding voor mensen met een psychische problematiek.

Als schepen van Welzijn, was ik er bij op het feest. Ik sprak er de genodigden toe. Er zijn drie goeie redenen waarom ik hier vandaag mee op het podium sta: om Compagnie De Sporen een gelukkige verjaardag te wensen, om De Sporen te danken voor de fijne samenwerking met verschillende stadsdiensten… en ‘uit curieuzeteit’. Want ik kende De Sporen al, maar zeer oppervlakkig. Ik kom op 25 november nog eens langs voor een werkbezoek, maar ik wou hier toch vandaag óók al zijn.

Bij Compagnie De Sporen worden zo’n 120 mensen per jaar begeleid. Dat maakt voor al die mensen een wereld van verschil. Een aanpak op maat van elk individu, met aandacht voor de eigenheid van elke mens en diens talenten, om iedereen over de drempels te helpen. Drempels naar werk, naar zorg, naar financiële tegemoetkomingen… Het zíjn er nogal wat, voor mensen die niét zomaar hun weg vinden in onze samenleving en onze bureaucratie.

Activering is de basis, jazeker, maar altijd krachtgericht, en met medezeggenschap. Dat doen wij bij de Stad ook. Als we beleid maken en projecten opzetten voor doelgroepen, dan luisteren we eerst naar wat de noden zijn. We houden de mensen betrokken gedurende de ganse rit, om samen te evalueren en bij te sturen als het nodig is. Onder het motto ‘Niets voor of over ons, zónder ons’. Dat is fundamenteel, daar heeft iedereen recht op.

25 jaar Compagnie de Sporen

Voor de Mo’s van Gent

Ik vertelde er het pakkende maar inspirerende verhaal van Mohammed Essakhi, ‘Mo’ voor de vrienden.

Mo is 37, geboren in Gent, met Marokkaanse roots. Opgegroeid in een gezin dat het niet breed had, zeker niet nadat papa ziek werd en niet meer kon gaan werken. Mo wou graag dokter worden, maar belandde in het technisch onderwijs in het middelbaar. Toch vond hij er zijn roeping: dingen maken met zijn handen, specialisatie elektriciteit.

Zijn eerste job? 10 jaar ’t zelfde doen, in de afdeling Onderhoudstechniek van een vleesfabriek. En dan, helaas, een kleine 10 jaar geleden: de ziekte. Eenzaamheid, depressie, psychose. Werk kwijt, als gevolg daarvan. Maar tóch weer op de rails geraakt, met dank aan Compagnie De Sporen, die hem begeleidde, en bij de Stad Gent aanklopte voor een stage. Hij kon blijven werken bij de Stad en is ondertussen een ‘BA’: een Bekende Ambtenaar. Een harde werker, graag gezien door zijn collega’s en anderen. Maar hij is niet alléén ambtenaar. In zijn vrije tijd legt hij geveltuintjes aan en installeert hij gevelbankjes. Onthaalt hij, als moslim, christenen in de kerk. En zorgt hij voor zijn moeder, die nadat zijn vader bijna twee jaar geleden helaas overleed, terugkeerde naar Gent.

Dáárvoor doen we het: voor de Mo’s in Gent, die goeie gasten – en meisjes, m/v/x, het maakt niet uit – die wonderbaarlijke dingen doen met hun leven. Die wij, elk in zijn rol (De Sporen, de stadsdiensten, de beleidsmakers, enzovoort) niet zomaar lossen als ze ’t lastig hebben. Omdat we wéten dat ze, met een beetje hulp, iets van hun leven kunnen en zúllen maken. Meer nog: dat ze er een deugd zullen van maken om, op hun beurt, ánderen te helpen.

Zo’n woonproject verdient een prachtig park

Als schepen van Openbaar groen, mocht op zaterdag 17 september 2022 nog maar eens een park openen: het ‘Bijgaardepark’ dit keer, bij het nieuwe cohousingproject Bijgaardehof naast het koopcentrum in de Dendermondsesteenweg in Sint-Amandsberg.

Het is een groot park, van zo’n 2,5 hectare. Een avontuurlijk park ook, met veel speelplekken voor kleine en grotere kinderen, zoals de grote boomhut. Met nog de muren van de Malmarfabriek, met daarop de werken van graffitikunstenaar Roa. Tussen de muren is er een varentuin en ook het moestuinenproject van vzw De Bijgaard heeft een definitieve plek gekregen. Én er is veel aandacht voor ‘beestjes’: in de eerste plaats voor bijen, maar ook voor de kolonie beschermde vleermuizen die in de kelder huizen.

Mensen snakken naar openbaar groen

Een dergelijk belangrijk woonproject verdient uiteraard een publieke ruimte waar met evenveel zorg aan gewerkt is. Goed ontworpen, mooie, veilige openbare ruimte is heel belangrijk voor de leefbaarheid van buurten, en van de stad als geheel. Openbaar groen in het algemeen, en parken in het bijzonder, spelen daar een bijzondere rol in. Dat hebben we gezien tijdens de coronacrisis: de mensen snákten een wandeling in het groen, of anderen op een fijne manier kunnen ontmoeten.

‘Al 137.000 bomen extra in Gent!’

Maar ik had de coronacrisis niet nodig om dat te beseffen. Ons ambitieuze plan om Gent groener te maken dateert al van vóór de crisis. We zouden tegen 2025 in Gent 150.000 bomen bij planten, maar we zitten nú al aan 137.000 bomen extra. Eind september vorig jaar is ook ons Ruimtelijk UitvoeringsPlan Groen goedgekeurd door de gemeenteraad: het aandeel grondgebied met een groene bestemming in Gent wordt daardoor in één keer 20% groter. Echt ‘een betonstop in de praktijk’… Én ik heb in mijn dik drie en een half jaar als schepen van Openbaar groen al 22 kleine en grote parken mogen openen of heropenen… Zalig is dat!

Ook nieuw wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg geopend

’s Avonds mocht ik ook het wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg openen, dat ook een (nieuwe) plek kreeg in het Bijgaardehof.

Er zijn ondertussen al elf zo’n centra in Gent, schone voorbeelden van hoe we in Gent beleid willen voeren: samenwerkend met derden en dicht bij de mensen. Wijkgerichte gezondheidspromotie moet vooral de zorg toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Heel veel hulp op één plek (psychologen, diëtisten, tandartsen, enzovoort) en letterlijk en figuurlijk lage of zelfs geen drempels. Gezondheidsvaardigheden versterken om de gezondheidsongelijkheid kleiner te maken. Hier komen jaarlijkse 3.000 patiënten langs – de zorg die ze hier krijgen maakt voor hen een wereld van verschil.

Alle info over de Gentse parken en speelpleinen vind je op de website van de Stad Gent

3,85 miljoen euro voor bewonersprojecten in 14 wijken

Woensdag 14 september 2022 was een grote dag voor mij als schepen van Participatie en Buurtwerk. Die dag startte de tweede ronde van het ‘Wijkbudget’. Gentenaars in 14 wijken krijgen nu ook de kans centen en ondersteuning te krijgen voor ideeën die het leven in hun wijk nog beter maken. Het zijn bovendien de wijkbewoners zélf die beslissen over welke projecten effectief steun krijgen.

In totaal is er voor Wijkbudget Gent 6,25 miljoen euro voorzien. Nooit eerder ging zo veel budget rechtstreeks naar initiatieven van Gentenaars. Omdat we samen met de Gentenaars stad willen maken, omdat samen stad maken begint in de wijk. Voor de 14 wijken die nu aan bod komen (*) is een budget van telkens tussen de 150.000 en 350.000 euro per wijk vrijgemaakt, 3,85 miljoen in totaal. Tot 30 november kunnen de bewoners ideeën indienen. Ik kijk nu al uit naar alle creatieve voorstellen!

In de eerste ronde kregen maar liefst 56 projecten, verdeeld over 11 wijken, samen 2.4 miljoen euro.

Geloot wijkpanel in elke wijk

In de eerste ronde werd geëxperimenteerd met drie verschillende selectiemethoden: stemmen, gesprekstafels en gelote wijkpanels in Muide-Meulestede en Drongen. In de tweede ronde komt er in élk van de 14 wijken een geloot wijkpanel.

Die wijkpanels werden immers zeer positief geëvalueerd. De leden leren de initiatieven kennen vanaf het idee tot en met het uitgewerkte project. Zo kunnen ze beter inhoudelijk oordelen. De panelleden tonen ook een grote betrokkenheid bij hun wijk. De evaluatie leert ons dat de helft van de panelleden nooit eerder een engagement opnam in de stad of de wijk en zonder loting niet zou hebben deelgenomen. Ook de projectindieners vonden het heel goed dat een representatief panel van buurtbewoners kwalitatief over de projecten kon beslissen, en dat ze niet ‘campagne moesten voeren’ om stemmen te werven. Het wijkbudget is geen ‘poppol’, wel een vorm van democratie op wijkniveau.

(*) De 14 wijken die nu aan bod komen zijn: Binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg, Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-Westrem-Afsnee, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Stationsbuurt-Noord, Stationsbuurt-Zuid, Watersportbaan-Ekkergem en Wondelgem.

Alle info vind je op www.wijkbudget.gent

OPENING heringericht Begijnhofdriespark

Als schepen van Openbaar Groen, heb ik op vrijdag 26 augustus 2022 nog maar eens een park mogen openen. Het heringerichte Begijnhofdriespark dit keer, aan het oude Elisabethbegijnhof in het stadscentrum. De opening werd eerder al enkele keren uitgesteld. Ze vond nu plaats bij de start van de populaire Begijnhoffeesten.

In het ontwerp van het vernieuwde park vond de Stad Gent een goed evenwicht tussen biodiversiteit, rust, spelen en de cultuurhistoriek eigen aan de plek, mede op basis van ideeën en suggesties van de bewoners.

Er is het centrale grasplein, met rolstoeltoegankelijke paden en zitbanken, extra vuilnisbakken en méér en betere verlichting. Er is ook een splinternieuw parcours met houten spelelementen voor de buurtkinderen en de kinderen van de buurtscholen. Er zijn uiteraard ook veel nieuwe planten en struiken (onder andere zes prachtige winterlindes), én er komt nog een ‘foorkast’ aan de rand van het park, om gemakkelijk elektriciteit te kunnen afnemen tijdens buurtfeesten zoals de Begijnhoffeesten.

Al 22 parken geopend!

Ik heb ondertussen, sinds begin 2019, al 22 parken mogen openen of heropenen. Dat is geen toeval. We hebben een groot plan en zijn geweldig ambitieus. Eind september 2021 is ons ‘Ruimtelijk UitvoeringsPlan Groen’ definitief goedgekeurd door de gemeenteraad, waardoor het aandeel grondgebied met een groene bestemming in Gent in één keer 20% groter wordt. Echt een betonstop in de praktijk. Daarnaast willen we dat er op zes jaar tijd (2019-2025) 150.000 bomen bijkomen… maar we zitten nu al aan 137.000 bomen extra!

In diezelfde periode wordt dus ook duchtig geïnvesteerd in parken. Het aantal wijkparken stijgt van 64 naar 78. Vooral in de dichtbebouwde 19de-eeuwse gordel moeten er bij komen, want daar hebben heel veel mensen géén eigen buitenruimte. Voor hen zijn die parken echt hun tuinen…

Alle info over de Gentse parken vind je op de website van de Stad Gent

Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Vandaag is Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Dat zou het elke dag moeten zijn! Muziek verwoordt het vaak nog mooier dan we zelf kunnen. 🎶 Daarom zeg ik het vandaag met een plaat / playlist. 🎙️

Eén van de blikvangers in Gent vandaag is een radio uitzending van Urgent.fm. De Gentse studentenradio zendt tussen 15 uur en 19 uur live uit vanuit Bibliotheek De Krook. Ik ben er straks ook te gast om mijn plaat aan te vragen. 

👉👉👉 Laten jullie me weten welke plaat ik hier nog vergat? 🎧 Of welke artiest ik zeker nog moet horen vandaag en toevoegen aan dit lijstje? 📻

Internationale Vrouwendag

Elke dag strijden we voor gelijke rechten voor vrouwen overal ter wereld, omdat dat nog altijd nodig is. Vandaag is ‘Internationale Vrouwendag’. Die zet die strijd extra in de kijker. ❤️

Om Vrouwendag een extra touch te geven luister ik vandaag uitsluitend naar deze muzikaal inspirerende vrouwen! Lieve mama, zus, dochter, vriendin, collega: deze is ook voor jullie!
Laten jullie me weten op mijn Facebookpagina welke topper ik hier nog vergat? Of welke artiest ik zeker nog moet horen vandaag en toevoegen aan dit lijstje? 📻🎧


Man! I Feel Like A Woman. 🧏

3 jaar in 3 minuten

Het is januari 2022, dus ik ben halfweg als schepen. Wat een voorrecht. What a ride. Voor we ‘de matras keren’, geef ik in dit filmpje een terugblik in 3 minuten op wat we, samen met honderden stadsmedewerkers, verenigingen en vrijwilligers, in 3 jaar hebben gedaan.

De tekstversie van de video vind je hieronder:

We hebben 82 hectaren bos bijgeplant, het meeste in heel Vlaanderen.

Er kwamen zo 137.000 bomen bij.

Met het Wijkbudget gaven we 2,4 miljoen euro in handen van de Gentenaars zelf, die er 56 projecten mee uit de grond stampten in 11 verschillende wijken.

En we hebben 20 parken totaal vernieuwd of nieuw aangelegd.

487 projecten om ontmoetingen en emancipatie te stimuleren kregen steun van ‘Samen Aan Zet’.

We gaven omstaandertrainingen aan 253 Gentenaars – ambtenaren, mensen uit het nachtleven, het onderwijs en het jeugdvoetbal – want IEDEREEN kan leren reageren tégen haatspraak en intimidatie.

De coronacrisis gingen we samen te lijf met 2.000 extra vrijwilligers bij Gent Helpt.

Onder de ‘klak’ van ‘Covitesse 6’ staken we samen met Gentse artiesten, de Gentenaars een hart onder de riem.

We beloofden om het basiswerk bij sociale verenigingen te versterken en deden dat ook: 27 organisaties kregen samen 800.000 euro extra structurele steun om het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaars te versterken.

We voerden praktijktesten uit op de Gentse arbeidsmarkt en lieten daarbij voor het eerst discriminatie op basis van transgender identiteit of kanker-ervaring in kaart brengen.

We zorgen voor speelplezier met 43 nieuwe speeltuinen – én voor het eerst in Gent: speeltuigen voor kinderen in een rolstoel.

We verdeelden 9.000 mondmaskers-met-venster voor doven.

We maken Gent stap voor stap toegankelijker en doen dat altijd samen met ervaringsdeskundigen: door hun hulp kreeg ons Lichtfestival het label ‘toegankelijk evenement’.

We hebben 28 tijdelijke invullingen opgestart, zoals de Meubelfabriek en Malem Street Art.

We trapten 8 grote projecten af die samen 780.000 euro kregen uit het gloednieuwe Sociaal Innovatiefonds.

Met het RUP Groen beschermden we in één klap 370 hectare – zo’n 560 voetbalvelden – aan park, bos of natuur.

We verdeelden 2.000 sets kleurpotloden in alle huidskleuren in Gentse lagere scholen.

We lieten Gentenaars 323 straattuintjes adopteren; en maakten onze straten groener en koeler met 1.964 geveltuinen en 50 groenslingers.

We startten een stadsdebat over het Caermersklooster.

Al het nieuwe publiek sanitair moet voortaan integraal toegankelijk en genderinclusief zijn – we openden alvast het eerste!

We voeren academisch onderzoek naar de professionaliteit van identiteitscontroles en bouwen zo aan meer vertrouwen tussen politie en burger.

We houden 11 repaircafés die de digitale kloof dichten, en al 1.200 toestellen herstelden en verdeelden.

We hebben meer dan 5.000 nieuwkomers helpen inburgeren in Gent, en stuurden 242 buddy-duo’s op pad.

We experimenteerden met twee gelote burgerpanels: in de Muide en in Drongen beslisten ZIJ over het wijkbudget voor hun wijk.

We hadden vorige zomer 21 leefstraten en 13 leefpleinen, meer dan ooit tevoren.

En… het beste moet nog komen! Op naar de volgende drie jaar!

Een hoopvol 2022

In 2022 maken we samen van Gent een stad waar je ongedwongen jezelf kan zijn. Schouder aan schouder, elke dag bouwen aan een warme samenleving waar iedereen VOORUIT kan in het leven. Feesten als het kan, strijden als het moet. Daar blijf ik voor gaan. Voor jou, voor jullie, voor ons.

We hebben heel wat plannen voor 2022:

  1. We breiden parken, bos en natuur uit, voor en met de Gentenaar (we (her)openen 9 parken in 2022!)
  2. We verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid (we organiseren gratis omstaandertrainingen om een vuist te maken tegen discriminatie, racisme, intimidatie en ongepast gedrag; en we herhalen de praktijktesten op de huisvestingsmarkt)
  3. We maken de stad beter toegankelijk voor mensen met een beperking (we vernieuwen de overeenkomst met MOBAR vzw over het aangepast rolstoel- en vrijwilligersvervoer)
  4. We versterken en verbinden sociale netwerken (we groeien door naar 40 leefstraten per jaar, samen met de buurt)
  5. We versterken de lokale participatie voor alle Gentenaars (heel wat Wijkbudgetprojecten starten op in co-creatie met de indieners, verspreid over 11 wijken)
  6. We pakken de maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan, samen met partnerorganisaties (we versterken onze inzet op leefbaarheid rond sociale hoogbouw in de wijken Watersportbaan, Nieuw Gent, Westveld en de Scandinaviëblokken aan de Afrikalaan)
  7. We versterken vrijwilligers en zetten in op samenwerking met een divers verenigingsleven (met het ‘Pioniersfonds’ versterken we opstartende initiatieven, in 2022 krijgen Burgerplicht, de Kookploeg en Genderspectrum ondersteuning)

… en zo hebben we nog een heleboel plannen. Het volledige overzicht vind je hier.