Astrid en Rudy willen meer groene blaadjes

In de komende weken krijgen enkele duizenden Gentenaars met een geveltuin of groen op de vensterbank een kaartje in de bus. Daarmee bedanken Rudy Coddens en Astrid De Bruycker hen om van Gent een nog groenere stad te maken.

Schermafbeelding 2018-09-11 om 11.47.11

Rudy Coddens, schepen bevoegd voor Groen en lijsttrekker sp.a-Groen: “De voorbije jaren hebben we met het bestuur hard ingezet op meer groen in de stad: van de groenpolen als de Gentbrugse Meersen tot kleinere wijkparken zoals het Bloemekenspark.” In totaal werd het equivalent van maar liefst 475 voetbalvelden aan nieuw openbaar groen aangelegd of ingericht. Maar ook de inspanningen van de Gentenenaars zelf verdienen een bloemetje: meer dan 1000 bewoners legden Lees verder

Gentse Gemeenteraad: Astrid wil meer kijkers

Van bij het begin van deze legislatuur heb ik er als gemeenteraadslid voor geijverd dat de stad actiever zou communiceren over de werking van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door via sociale media te berichten over wat op de agenda staat, maar even goed door live video streaming.

In maart van dot jaar startte de stad Gent met het live video streamen van de gemeenteraad. Ik vroeg de burgemeester naar de eerste kijkcijfers. In totaal kreeg de gemeenteraad al 1.049 live kijkers die gemiddeld tussen de 23 en de 45 minuten bleven kijken. Voor een testfase vind ik deze cijfers Lees verder

Sp.a Gent op bezoek bij OpStap

In de schoot van de Dienst outreachend werk van de Stad Gent is sedert februari 2015 OpStap actief. OpStap richt zich tot kwetsbare (ex-)druggebruikers. Het doel? Hun maatschappelijke participatie verhogen en sociaal isolement doorbreken. Een delegatie van sp.a Gent mocht op een koude zaterdagochtend op de koffie bij coördinator Gert Ongenaet.

Het doorbreken van sociaal isolement begint bij een veilige plek voor ontmoeting. Dat onderkomen vond OpStap enkele maanden geleden in een pand midden in het Baudelopark. Je wandelt hier geen kille vergaderzaal binnen, maar een living, kerstboom incluis. Geen posters over spuitenruil aan de muur, wel een kalender van de Buffalo’s. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, zijn de basisregels beperkt: je bent welkom als je aanspreekbaar bent voor de medewerkers en de medebezoekers. Agressie en gebruik van alcohol of drugs zijn uit den boze.

OpStap heeft nauwe contacten met andere hulpverleners in het Gentse: het brugteam van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), het Medisch-Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers (MSOC), het OCMW. Maar doorverwijziging naar hulpverlening is niet de hoofddoelstelling van OpStap, maatschappelijke participatie van druggebruikers is dat wel. Bezoekers van OpStap krijgen wekelijks een sms met het programma van die week. Ze kunnen gewoon eens langskomen, meedoen met sportieve of culturele uitstappen, maar ook workshops volgen en zich engageren voor vrijwilligerswerk. Die diversiteit in het aanbod is belangrijk. Elke bezoeker moet kunnen deelnemen op zijn eigen tempo.

Het systeem van vrijwilligerswerk is er voor de bezoekers die een maatschappelijk zinvolle activiteit zoeken of een eerste stap naar betaald werk willen zetten. Bezoekers kunnen zich wekelijks inschrijven om onder begeleiding en tegen een vrijwilligersvergoeding de lokalen te poetsen, mee te gaan op spuitenpatrouille of te werken op de kinderboerderij. Vrijwilligers moeten uiteraard nuchter zijn. De begeleiders zien streng toe op gebruik van alcohol of drugs. Momenteel zijn zo 28 (ex-)druggebruikers wekelijks aan het werk. En er zijn telkens meer gegadigden dan werkplaatsen.

In totaal bereikte OpStap tot nu toe zo’n 140 ‘gasten’, zoals Gert en zijn collega’s de bezoekers noemen. Schepen van Welzijn Resul Tapmaz had na de begrotingsbesprekingen van dit najaar goed nieuw voor de Dienst outreachend werk: er komen drie buurtstewards en twee straathoekwerkers bij. Ook OpStap mag een bijkomende medewerker aanwerven. Het mag duidelijk zijn dat het Gentse bestuur gelooft in laagdrempelig werken met en voor de kwetsbaarsten in onze stad.

Lees dit artikel ook op de website van sp.a Gent.