Gents circulatieplan verdient beter dan ja/neen

Schermafbeelding 2016-02-23 om 00.13.34Het nieuwe circulatieplan voor de stad Gent verdient veel beter dan een simpele ja/neen-vraag. De Gentse meerderheidsfracties (sp.a, Groen en Open Vld) wijzen daarom het voorstel tot referendum af. We willen werk maken van een leefbare, bereikbare stad. En daarbij willen we de Gentenaars blijvend betrekken. We doen daarom deze voorstellen:  Lees verder

Hakhoutbeheer aan de Zeeschelde

foto: www.facebook.com/buurgroepGEzwiNT
foto: http://www.facebook.com/buurgroepGEzwiNT

(Letterlijk) Vraag van Astrid De Bruycker in het vragenuurtje van de gemeenteraad

Rond 18 januari werd aan de Nijverheidskaai een rij bomen aan de waterkant gerooid.  Buurtbewoners reageerden verrast en maakten zich zorgen over het natuurbehoud rond de Zeeschelde.

  • Wie liet deze bomen rooien en waarom?
  • Heeft dit invloed op het natuurbehoud in het gebied van de Zeeschelde ?

(Letterlijk) Antwoord van schepen Tom Balthazar Lees verder

Oostakker: 3 nieuwe speelterreinen tegen 2016

De bewoners van Oostakker – en dan vooral de jongste bewoners – wachten al enige tijd op meer speelruimte in hun wijken.

In een schriftelijke vraag vroeg ik de schepen naar meer nieuws. Er werd bevestigd: de nieuwe speelterreinen voor Oostakker komen er in 2016, er wordt 60.000 euro voor uitgetrokken en er komt in de loop van 2015 overleg met de buurt over de concrete realisatie.

foto-20

Lees verder